Feunekes Bewindvoering

WERKZAAMHEDEN

Openen rekeningen

Als eerste open ik een beheer- en leefgeldrekening op uw naam bij de ING bank. Op de beheerrekening komen alle inkomsten binnen. Tevens worden daarvan alle vaste lasten betaald. Deze beheerrekening wordt door Feunekes Bewindvoering beheerd. Op uw leefgeldrekening ontvangt u wekelijks een afgesproken bedrag aan leefgeld. Via een bankpas kunt u hier zelf over beschikken.

Budgetplan en boedelbeschrijving

Zodra uw inkomen binnenkomt op de beheerrekening en de vaste lasten bekend zijn, stel ik een budgetplan voor u op. Dit is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven.
Aan de hand van het budgetplan wordt het bedrag aan leefgeld bepaald en vastgesteld.
Ook stel ik een boedelbeschrijving op. Dit is een overzicht van uw bezittingen en schulden op het moment dat het bewind in gaat. Deze boedelbeschrijving wordt naar de Rechbank verstuurd.

Overnemen financiële administratie

Alle instanties en bedrijven waarmee u een "financiële relatie" heeft, zullen worden aangeschreven. Uw financiële post zal niet meer naar u worden gestuurd maar naar Feunekes Bewindvoering.
Ik zorg ervoor dat uw rekeningen op tijd betaald worden, het inkomen op orde is en de administratie wordt gevoerd.

Wat u verder van Feunekes Bewindvoering kunt verwachten

Naast bovengenoemde standaard werkzaamheden en aanvangswerkzaamheden, zijn er nog een aantal werkzaamheden die Feunekes Bewindvoering voor u uitvoert in het kader van beschermingsbewind:
 • Het betalen van de vaste lasten conform het opgestelde budgetplan
 • Controleren of uw inkomen niet onder de beslagvrije voet komt
 • Aanvragen van bijzondere bijstand
 • Aanvragen van toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag
 • Kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen
 • De jaarlijkse rapportage aan de kantonrechter en aan u (rekening & verantwoording)
 • Contact onderhouden met de diverse instellingen waarmee u te maken heeft als het gaat om uw onder bewind gestelde inkomsten en vermogen
 • Behandeling en/of doorzending van uw post
 • Belastingaangifte box 1
 • Het uitvoeren van het door ons opgestelde plan van aanpak
 • Wij hebben regelmatig contact met u op basis van de gemaakte afspraken. Dit kan (binnen redelijke grenzen) variëren van contact per telefoon en/of per mail of contact op afspraak
 • Maandelijks een overzicht sturen van inkomsten/uitgaven of het verstrekken van een inlogcode zodat u dit online kunt bekijken
Feunekes Bewindvoering
Postbus 132
9076 ZR Sint Annaparochie
06 458 34 306
info@feunekesbewindvoering.nl


Linked-In
KvK63461412 te Leeuwarden
BTW nummer NL110842042B01
lid van de NBPB, lidmaatschap NBPB0815

©Copyrights 2018 Alle teksten en foto's zijn eigendom van Feunekes Bewindvoering.
Website is gemaakt door: Verbi Websites

Voor cliënten: