Feunekes Bewindvoering

WERKWIJZE

Aanmelden

Als u of iemand die u kent in aanmerking wil komen voor beschermingsbewind, dan kunt u contact opnemen met Feunekes Bewindvoering.
We gaan dan een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats bij u thuis, of bij een hulpverlenende instantie. Daarbij mag een hulpverlener of iemand anders aanwezig zijn als u dat prettig vindt.
In dit gesprek gaan we uw situatie bespreken en kijken of u bij Feunekes Bewindvoering aan het goede adres bent.
Als dit het geval is, vullen we samen het "verzoek tot onderbewindstelling" in.
Ook krijgt u uitleg over het te volgen traject waarbij we afspraken maken en vastleggen.

Aanvraag

Feunekes Bewindvoering zal het ondertekende "verzoek tot onderbewindstelling" samen met andere benodigde stukken opsturen naar de Rechtbank.
Het kan zijn dat u door de Rechtbank wordt opgeroepen voor een zitting. Daar gaat u dan naartoe. Als de aanwezigheid van Feunekes Bewindvoering gewenst is, ga ik mee naar de zitting.
De kantonrechter zal de aanvraag beoordelen en bij een positieve beslissing Feunekes Bewindvoering benoemen.
Zowel u als Feunekes Bewindvoering ontvangt hiervan een beschikking.
Vanaf dat moment kan Feunekes Bewindvoering beginnen met de werkzaamheden.

Kosten

De tarieven die gelden voor de dienstverlening door een professionele bewindvoerder zijn vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (4 december 2015, nummer 44008).
Feunekes Bewindvoering hanteert deze tarieven. U kunt hier de Kosten Beschermingsbewindvoering vinden.
Voor de intake worden volgens deze richtlijnen eenmalig kosten in rekening gebracht. Voor de kosten die in het belang van het bewind worden gemaakt, wordt maandelijks een vast bedrag in rekening gebracht.

Wanneer u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit bijzondere bijstand van de gemeente dan zal Feunekes Bewindvoering deze aanvraag voor u verzorgen. Of u hier recht op heeft, hangt af van de hoogte van uw inkomen en de gemeente. (meestal geldt dat u recht heeft op bijzondere bijstand als u niet meer dan 110-120% van de bijstandsnorm ontvangt aan inkomen)