Feunekes Bewindvoering

Wat is Beschermingsbewind

Bewindvoering is een door de rechtbank uitgesproken maatregel om iemand te helpen die zelf niet (meer) voor zijn financiële zaken kan zorgen. Zijn geld en goederen worden dan door iemand anders, de bewindvoerder, beheerd.
Het is niet zo dat de betrokkene niets meer te zeggen heeft over zijn bezittingen en inkomsten. De bewindvoerder heeft de opdracht beslissingen zoveel mogelijk te nemen in overleg met de betrokkene maar uiteindelijk neemt de bewindvoerder de beslissingen.
De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter.

De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de betrokkene tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. Ook wordt de betrokkene tegen zichzelf beschermd door deze maatregel, bijvoorbeeld als iemand veel geld uitgeeft dat hij niet heeft. De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Totdat iemand achttien jaar is, zorgen de ouders of voogd voor de belangen van minderjarigen. De maatregelen kunnen wel al worden gevraagd, voordat iemand meerderjarig is. Ze gaan dan automatisch in op het moment dat die persoon meerderjarig wordt.

Als bewindvoerder is het mijn taak om een verantwoord en veilig financieel beheer te verzorgen voor personen die daar zelf om uiteenlopende redenen niet meer toe in staat zijn. Het doel van bewindvoering is om financiële stabiliteit te creëren en toe te werken naar een gezonde financiële situatie.

Meer informatie over de wijze waarop bewindvoering wordt aangevraagd en wat de taken zijn van een bewindvoerder, kunt u vinden bij Werkwijze.

Wie komen voor bewindvoering in aanmerking bij Feunekes Bewindvoering?

  • Personen die om uiteenlopende redenen zelf niet (meer) in staat zijn om hun financiën op een goede manier te beheren. Hierbij kun je denken aan:
  • Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
  • Mensen die ziek zijn en daardoor belemmerd worden in het beheren van hun eigen financiën
  • Ouderen (bv. de partner die altijd de financiën deed, valt weg)
  • Mensen met een verslaving (verkwisting en verkwanseling)
  • Mensen die nooit geleerd hebben om goed met hun geld om te gaan en daardoor bijvoorbeeld meer geld uitgeven dan er binnenkomt en schulden hebben


Meer informatie over beschermingsbewind kunt u vinden in de Brochure "Curatele, bewind en mentorschap".Feunekes Bewindvoering
Postbus 132
9076 ZR Sint Annaparochie
06 458 34 306
info@feunekesbewindvoering.nl


Linked-In
KvK63461412 te Leeuwarden
BTW nummer NL110842042B01
lid van de NBPB, lidmaatschap NBPB0815

©Copyrights 2018 Alle teksten en foto's zijn eigendom van Feunekes Bewindvoering.
Website is gemaakt door: Verbi Websites

Voor cliënten: